Přeprava pro firmu Aktor –⁠ případová studie

Rozhovor pro Hospodářské noviny

Přeprava pro řeckou stavební firmu Aktor –⁠ případová studie

Druhá největší řecká stavební firma Aktor uvedla požadavek na přepravu svého zboží z České republiky zpět do Řecka. Jedná se o speciální nosníky, které během stavebních prací drží mosty, přičemž ty jsou nyní u konce a je tudíž potřeba materiál navrátit tam, odkud byl vypůjčen.

Samotný projekt obsahuje několik zlomových faktorů, které jsou v určitých aspektech náročnější než běžné přepravy, a tím pádem je potřeba vynaložit o to větší úsilí k dotažení celé práce do konce. Jedním z velkých problémů je fakt, že nosníky se nakládají pomocí padesátitunového jeřábu na mega návěsy, které disponují většími rozměry než návěsy klasické. Přitom je ale zapotřebí dodržovat správný postup při uložení, jelikož prostor vyhrazený nakládce je poměrně úzký a na jednom místě se převáží hned tři nosníky naráz. Každá nakládka trvá průměrně dvě hodiny, ovšem díky správné koordinaci se jeřábníkovi doposud podařilo vše naplánovat a úspěšně naložit.

Dalším významnou výzvou je samotná organizace celého procesu, od naložení až po vykládku na místě určení. Nedá se sice říct, že se jedná o jedinečnou a první přepravu svého druhu, ale rozhodně patří mezi nestandardní postupy a celému pojetí problému dodává na složitosti i to, že do Řecka tolik speciálních návěsů běžně vypravováno nebývá. Rovněž hraje roli podmínka, že nakládky i vykládky musí probíhat přímo v konkrétním čase, tudíž řidiči nemohou přijet v době, která by se jim nejvíce hodila, ale naopak tehdy, kdy bude jisté, že zboží bude mít kdo převzít. S tímto faktorem se pojí i situace v Rumunsku, kde tamější úřady vydaly prohlášení, které z důvodu potenciálního poškození asfaltu znemožňuje jízdu těžkých vozidel přes určité okresy během vln veder, které tam aktuálně přicházejí. Rumunsko je důležitý průjezdních bod těchto přeprav, jedná se tedy o značnou překážku na cestě za úspěšným průběhem.

Neopominutelnou součástí celého procesu je bezpochyby aktuální situace s požáry v Řecku, která pochopitelně ohrožuje veškeré dotčené obyvatelstvo i přírodu. Vzhledem k tomu, že náš klient operuje v místě největších požárů a současná překládka se bude odehrávat během srpna a části září, jedná se o skutečně složitou situaci, kterou není snadné ovlivnit.

Pro Madasped se určitě nejedná o snadný či standardní případ, i s takovými projekty však přichází do styku. Ačkoliv aktuálně v místě dodání vládne jakási vyšší moc, kterou není v běžných lidských silách ovlivnit, a zároveň jsou technické podmínky velice náročné a svazující, v současné situaci se nám podařilo prozatím veškeré zboží naložit a část ho i dopravit na místo. V procesu jsou zapojeni lidé, kteří svoji práci vykonávají svědomitě, a pokud takto bude přeprava pokračovat, dá se předpokládat, že celý obchod dojde ke zdárnému konci.

Přeprava pro řeckou stavební firmu Aktor –⁠ případová studie | Madasped.cz

  • Potřebujete přepravit nadrozměrný náklad?
  • Potřebujete doručit náklad na místo v přesný čas?

Víme, jak na to, a umíme to skvěle. Pomáháme s tím neustále našim zákazníkům a rádi s tím pomůžeme i vám, ať už přímo s realizací nebo radami při konzultacích. Více informací najdete v článku.