Spedice v období vystoupení Velké Británie z EU

Rozhovor pro Hospodářské noviny

Co se dělo v oboru spedice a přeprav v období vystoupení Velké Británie z Evropské unie a v době těsně poté?

Odchod Velké Británie z Evropské unie, tedy tzv. Brexit, byl tématem posledních několika let. Řešily se podmínky a pravidla, která budou platit po vystoupení, měnila se data, měnily se informace. A nakonec, i když celý proces trval několik let, jsme se i my z oboru spedice, neměli příliš velkou šanci předem připravit, protože jsme až do poslední chvíle nevěděli, jak to bude prakticky vypadat a co se bude dít.

Definitivní datum vystoupení Velké Británie z Evropské unie bylo oznámeno jen necelé dva týdny předem

K oznámení, že Velká Británie skutečně vystoupí z Evropské unie k 1. lednu 2021 došlo totiž až den před Vánocemi, 23. prosince 2020, tedy jen necelé dva týdny před tím, než k tomu mělo dojít. To není moc času na přípravu, že? A ještě ke všemu v období Vánoc, kdy všechno funguje v tak trochu jiném režimu než běžně.

„Prakticky to znamenalo, že do konce roku zbýval jen jeden pracovní týden na to, abychom zařídili, co bylo potřeba. Už od začátku prosince jsme se snažili přemlouvat naše zákazníky, aby si ještě objednali a dovezli z Velké Británie zboží, které potřebují, a měli dostatek zásob na leden, protože v tomto období to všechno ještě probíhalo hladce a lednová situace byla nejistá,“ takto popisuje ředitelka a jednatelka Madaspedu Markéta Hezinová situaci před koncem roku 2020.

Na začátku ledna panoval v oblasti přeprav chaos a přesné informace neměly ani některé instituce

Už první lednový týden přinesl velký chaos a zmatek. Nikdo z dopravců neměl přesné informace, co se bude dít. Hledali potřebné dokumenty, abychom vůbec mohli začít přepravy realizovat.

„Pokud si zástupci Velké Británie a Evropské unie mysleli, že všichni jsou na tuto změnu dostatečně připravení a bez problémů to zvládnou, můžu říct, že tak jednoduché to nebylo. Prostě jako s některými jinými věcmi v životě: Teoretické znalosti jsou výborné, ale když pak přijde na praxi, může to být nakonec všechno trochu jinak.

Chystali jsme se, spolu s dalšími společnostmi v oboru, stébel informací. Jednala jsem v tu dobu i s krajským ředitelstvím cel, protože jsme měli zájem o nějaké školení. Jenže ani oni v tu dobu neměli patřičné informace. Začátek ledna byl opravdu náročný,“ vypráví Markéta Hezinová o tom, jaká byla byla lednová situace v oboru spedice a přeprav v Česku pro ni a její spolupracovníky.

Situace na začátku roku 2021 byla složitá nejen pro podnikatele v oblasti přeprav a jejich zákazníky, ale i některé státní instituce

Začátek ledna 2021 byl ovšem náročný nejen pro podnikatele v oblasti dopravy, ale i pro jejich zákazníky, pro které tyto společnosti přepravy realizují. A ve výsledku i pro některé instituce, včetně celních úřadů.

„Z mého pohledu neměl na začátku ledna nikdo přesné informace. Ke konci roku se k nám dostávaly zprávy, že těmi kroky, které Velká Británie učinila, se vrátila o 30, možná 40 roků zpět, kdy tam ještě fungovaly nějaké celní deklarace.

Ať už si lidé myslí o Evropské unii a jednotné Evropě cokoliv, můžu říct, že konkrétně v oblasti přeprav a spedice to znamenalo zjednodušení a oboru to pomohlo. Nemuseli jsme řešit žádné složité formuláře a podklady, nemuseli jsme řešit clo nebo DPH,“ dodává Markéta Hezinová.

V této situaci prakticky všichni, kterých se to týkalo, hledali pomoc i u svých daňových poradců, protože bez patřičných účetních podkladů a faktur by vůbec nemohli přepravy realizovat.

Najednou bylo všechno jinak a bylo potřeba zjistit, jak to skutečně v praxi funguje

Dřívější podmínky přeprav do Velké Británie nebo naopak z Británie k nám byly oproti současnému stavu velmi jednoduché:

„Dřív stačilo, aby nám zákazníci řekli 1-2 dny předem, že mají nachystané zboží, a my jsme jim byli schopni zajistit přepravu, i formou dokládky, na kterou se specializujeme. Prakticky to znamenalo, že podle našeho zadání zajel kamion na další 3-4 místa a sesbíral si zboží postupně. Nebyly v tom takové časové prodlevy, jaké vznikají teď.

Dokládkové přepravy jsme byli za stávajících podmínek schopni realizovat znovu až začátkem března 2021, v předchozích měsících od začátku roku jsme nemohli zákazníkům garantovat, že všechno proběhne hladce a bez problémů, proto jsme opětovně začali dokládky realizovat až ve chvíli, kdy jsme si byli jistí tím, že můžeme garantovat, že jsou pro to skutečně vhodné podmínky,“ přibližuje situaci s přepravou a dokládkovou přepravou Markéta Hezinová.

Některé české společnosti byly pružnější a lépe připravené než britské

Na hranicích Velké Británie se na začátku ledna objevily podobné celní deklarace, na jaké jsme byli dřív zvyklí i u nás. Na našich hraničních přechodech fungovaly až do našeho vstupu do Schengenského prostoru, není to ještě ani 20 let.

„V tomhle vnímám obrovskou výhodu, kterou máme oproti Britům. V jejich případě už v oboru došlo ke generační obměně a většina lidí něco takového nezažila. My ale máme stále znalosti, které jsme získali z doby, kdy jsme ještě skutečně řešili věci jako celní odbavení v exportu či importu, nikoli ta jednotná, jakou známe v rámci Evropské unie v současnosti.

Ano, řešíme přepravy i do dalším třetích zemí, jako je třeba i Švýcarsko, ale změna, která nastala ve vztahu k Velké Británii, to byl skutečně velký zásah. A v některých případech jsme dokonce i my dávali rady Britům, kteří k nám chtěli zboží dovážet, jak mají vystavit faktury, aby to bylo celně uznatelné.

První cesty do Anglie byly, dalo by se říct, spíš průzkumnými cestami. I mezi dopravci se vybírali řidiči, kteří měli odvahu a řekli, že jednou, berou si s sebou jídlo na týden nebo dva a uvidí, jak to bude vypadat a prostě se to pokusí projet,“ dodává Markéta Hezinová.

Ani některé britské firmy nevěděly, jakým stylem mají vystavovat podklady pro celní odbavení, přepravu a účetní doklady. Ve vztahu k celní deklaraci najednou nestačil jen počet kusů, bylo třeba uvádět i další údaje, jako je váha jednotlivých kusů zboží. Bez některých údajů byly doklady pro účel celního řízení neplatné a stávalo se, že řidiči zboží naložili, odjeli na hraniční přechod, a až tam zjistili při kontrole na celnici, že nemají potřebné dokumenty nebo jsou nějaké nedostatky v těch, které mají. A tak někdy zboží zase vezli zpátky.

Také jsme se setkali s tím, že některé britské společnosti si dokonce teprve v prvním lednovém týdnu začaly upravovaly software tak, aby byly možné vůbec podklady pro celní řízení vystavovat a přepravy jako takové realizovat.

„Jsme rádi, že jsme už od začátku spolupracovali s českou celní deklarací a spolupracujeme dodnes. Má pobočky v Anglii a skutečně pro nás dokázali, zařídit, co jsme potřebovali a pomohli nám i na začátku roku v situacích, kdy občas docházelo k tomu, že se zboží kvůli nedostatečným podkladům vracelo,“ říká s úlevou Markéta Hezinová.

Ze začátku fungovala celní deklarace jen v Calais a Doveru. Dopadlo to ale tak, že tato místa byla úplně přeplněná, vznikala tam parkoviště kamionů a situace tak byla neudržitelná. Někteří řidiči tam dokonce stáli i několik dní, nebo až týden, protože neměli patřičné instrukce nebo podklady, a ta místa byla prostě přetížená. Nakonec byl po nějaké době naštěstí počet míst s celní deklarací rozšířen, aby k takovým situacím už v budoucnu nedocházelo.

Přepravy se stabilizovaly až začátkem března. Zákazníkům jsme schopni garantovat, že přepravy proběhnou hladce a tak, jak je společně naplánujeme

„V Madaspedu jsme měli o situaci poměrně přesný přehled, a to i díky jednomu z našich smluvních dopravců, který se ve Velké Británii během prvních tří týdnů úspěšně se zbožím několikrát otočil. Poskytl nám veškeré potřebné informace o tom, jak to probíhá, jak vypadá celní řízení, na koho se máme obrátit, co potřebuje zákazník i co potřebuje on jako dopravce k tomu, aby přeprava proběhla bez problémů. Vše se tedy začalo pomalu rozjíždět, i když to chvíli trvalo. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že to trvalo až do poloviny, nebo až do konce února,“ shrnuje situaci Markéta Hezinová.

Klasickou a skutečně efektivní dokládkovou přepravu, na kterou jsme byli zvyklí a na kterou se v Madaspedu specializujeme, abychom šetřili zákazníkům peníze, jsme schopni opět bez problémů realizovat až od března 2021. Kvůli celní deklaraci a všem potřebným procedurám se ovšem přeprava z Velké Británie nebo naopak do této země protáhne  o několik dní. Už nejde jen o to zboží naložit, převézt a vyložit. Je třeba projít celní deklarací na hranicích Velké Británie a zboží dovezené z Británie do Česka ještě na našem území proclít.

„V důsledku trvá přeprava řádově o půl dne až den déle, oproti situaci, která byla ještě v loňském roce. Máme výborné celní odbavení, je velmi rychlé, jeden náš zákazník s nimi spolupracuje už mnoho let, takže mají, řekla bych, velmi propracovaný systém. A i přesto zabere celní odbavení někdy i půlden nebo den, se kterým jsme dřív počítat nemuseli, a zboží se dostalo k zákazníkovi rychleji,“ dodává Markéta Hezinová k tomu, jak se situace změnila v roce 2021 po vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

Pro některé společnosti, které dovážely zboží do Velké Británie, bylo nakonec v prvních měsících výhodnější realizovat zpáteční dokládkovou přepravu, tzv. zpětky, spíš z Francie nebo Belgie, protože to pro ně bylo finančně méně nákladné a také méně časově náročné. Byl to pro ně smysluplnější způsob zpátečního vytížení. V důsledku tím ovšem vzrostly i ceny některých exportů.

I britské úřady jsou si ale vědomy některých komplikací a toho, že na novou situaci si všichni potřebují zvyknout, a tak přijaly řadu výjimek, které až do 30. září 2021 některé povinnosti dočasně ulehčují nebo netrvají na jejich uplatňování v plné míře.

Co se dělo v oboru spedice a přeprav v období vystoupení Velké Británie z Evropské unie a v době těsně poté? | Madasped.cz

  • Potřebujete přepravit své zboží do Velké Británie?
  • Nevíte, jaké aktuálně platí povinnosti pro přepravy zboží z Velké Británie nebo naopak dovozu do této země?
  • Potřebujete přepravit zboží svého britského dodavatele do České republiky?

Víme, jak na to, a umíme to skvěle. Pomáháme s tím neustále našim zákazníkům a rádi s tím pomůžeme i vám, ať už přímo s realizací nebo radami při konzultacích. Více informací najdete v článku.