Brexit –⁠ změna hraničních kontrol

Rozhovor pro Hospodářské noviny

Brexit –⁠ změna hraničních kontrol

V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie se stále vedou různorodé debaty. Konkrétně oblasti mezinárodních přeprav stále není ve všem stoprocentně jasno, neboť po nastalých komplikacích, například v souvislostech, s nedostatkem řidičů či pohonných hmot, přichází řada dalších. Od začátku roku podléhají dopravci povinné registraci, od července potom přijde další zpřísnění.

Vláda Spojeného království vyhlásila povinnost pro přepravce, aby o spedici svého zboží ze států Evropské unie (s výjimkou Irska) do Británie informovali příslušné orgány a na základě toho provedli příslušná prohlášení. To rovněž zahrnuje platbu tarifů, které se na import zboží vztahují.

Vzhledem ke složitosti celého procesu je možné si zařídit autorizaci, vydávanou HMRC (britskou vládní agenturou spravující cla), díky které odpadne nutnost podávat plné celní prohlášení na všech místech předávky. Tento úkon vyžaduje několikadenní schvalovací proces a správné vyplnění formulářů. Od prvního ledna 2022 navíc kromě této povinnosti vzniká i riziko toho, že zboží bude zadrženo správou vnitrozemské hranice, která má oprávnění kontrolovat jak dokumenty, tak zboží samotné. Celkově s touto změnou narůstá objem papírování, které je třeba v daných souvislostech vyřídit.

Rovněž je od začátku roku pro firmy povinností dodávat doklad o původu zboží, aby mohli využívat možností importovat dovoz bez povinnosti placení tarifů. Tyto objekty musí být minimálně z 50 % vyrobeny v Evropské unii, případně v Británii, pokud se jedná o dovoz v opačném směru – tedy z Británie do EU. Stejně tak se řidiči musí prokazovat pasem a potvrzením o tom, že mohou opustit území Unie a přejet do území Spojeného království. Budou se také muset identifikovat jednorázovým kódem, k jehož získání je nutná předchozí registrace.

Od 1. července 2022 navíc přibydou další povinnosti, které však Británie ještě plánuje blíže specifikovat. Momentálně se hovoří především o nutnosti předkládání různorodých certifikátů a potvrzení, konkrétně by to měly být doložky o bezpečnosti všeho zboží, které dovozce plánuje do Británie přivézt, požadavky na zdravotní certifikáty a fyzické kontroly na hranicích, týkající se sanitárních zvyklostí. Tyto změny by se měly především týkat potravin a zemědělských produktů. Od 1. září potom přibude nutnost zdravotních certifikátů a fyzických kontrol na všechny mléčné výrobky, a od 1. listopadu totéž pro veškeré zbylé živočišné produkty podléhající příslušným regulacím.

Brexit –⁠ změna hraničních kontrol | Madasped.cz

  • Potřebujete přepravit své zboží do Velké Británie?
  • Nevíte, jaké aktuálně platí povinnosti pro přepravy zboží z Velké Británie nebo naopak dovozu do této země?
  • Potřebujete přepravit zboží svého britského dodavatele do České republiky?

Víme, jak na to, a umíme to skvěle. Pomáháme s tím neustále našim zákazníkům a rádi s tím pomůžeme i vám, ať už přímo s realizací nebo radami při konzultacích. Více informací najdete v článku.